top of page

Експозиція "Радянський театр"

Другий поверх відкрився першим — у 1977 році, оскільки був приурочений до 60-річчя Жовтневого перевороту. Ця частина експозиції представляла радянський театр в Україні.

У показі репертуару українських театрів радянської доби акцентувалася героїко-революційна тема, тема будівництва комуністичного суспільства. Окремими розділами представлено роботу театрів і акторів над втіленням образу Леніна на різних етапах розвитку українського радянського театру. Особливого значення автори надавали розробці сучасного етапу театрального мистецтва в Україні, де переважали вистави, відзначені на оглядах та присвячені «знаменним ювілеям»: «Жовтня», Леніна, «Великої вітчизняної війни», утворення СРСР.

 

Окреме місце відводилося шуканням митців театру у втіленні образу «сучасника» — людини праці, активного будівника комуністичного суспільства.

bottom of page