top of page

«Будинок-музей М. К.Заньковецької»

Київ,вул.В.Васильківська,121

  • вхід для людей, які мають порушення рухових функцій.

Меморіальний музей-квартира В.С. Косенка

Київ, вул. М.Коцюбинського,9,кв. 4,тел.234-03-14

 екскурсія для людей з порушенням зору.

МТМКУ

Київ, Лавська,9,корп.26. тел. 280-18-34

  • вхід для людей, які мають порушення рухових функцій;

  • обладнання для людей з порушенням слуху;

  • обладнання для людей з порушенням зору.

 Пільгове обслуговування  

Відеоекскурсія

Український авангард з колекції музею

Цифрова колекція та відеолекції 

Архів та відеолекції

https://www.tmf-museum.com/projects/kd

 

ОСВІТНІЙ СЕРІАЛ
«БЕЗБАР’ЄРНА ГРАМОТНІСТЬ»

Нормативно-правові акти

 

Указ Президента України "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні"  https://www.president.gov.ua/documents/5332020-35809 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text 

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text 

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-mizhvido-a134r 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки «Безбар’єрна Україна» https://www.kmu.gov.ua/npas/232167617 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-2020-%D0%BF#Text  

bottom of page