top of page

субота, 13 квітня 2013 р.

Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ МУЗЕЙ: 90 РОКІВ ДЛЯ НАУКИ І КУЛЬТУРИ».2013 року

23 – 24 квітня 2013 року в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України відбувалася Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ МУЗЕЙ: 90 РОКІВ ДЛЯ НАУКИ І КУЛЬТУРИ».2013 року Музей театрального, музичного та кіномистецтва України відзначав своє 90-річчя, і конференція була присвячена ювілейній даті з дня його заснування.

Тематикою конференції було передбачено розгляд широкого кола питань з історії, сучасності та шляхів подальшого розвитку Музею театрального, музичного та кіномистецтва України та споріднених музеїв виконавських і видовищних мистецтв, а саме:• Історія створення Музею, роль фундаторів, видатних діячів мистецтва і науки у становленні і розвитку музейних закладів мистецького профілю;• музейна колекція як арсенал науково-дослідної, культурно-просвітницької діяльності;• особливості, проблеми та інновації в експозиційно-виставковій, науково-освітній роботі;• місце і значення музеїв театрального, музичного, кіномистецтва, в т.ч. меморіальних музеїв діячів мистецтв, в культурному просторі міста, країни;• притеатральний музей — потреба, проблеми, реальність.

Перший день конференції «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ МУЗЕЙ: 90 РОКІВ ДЛЯ НАУКИ І КУЛЬТУРИ відбувався в експозиційному корпусі Музею. Учасники конференції ознайомилися з ювілейною виставкою «Мистецьке життя Києва ХХ ст. у реліквіях музейної колекції».Програма першого дня конференції включала наступні доповіді:1. Дробот І., директорка МТМК України.Актуальні проблеми Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Історія і сучасність. 2. Марченко А., старша наукова співробітниця відділу історії театру МТМКУ.Василь Василько – фундатор театрального музею в Україні (до 120-річчя від дня народження В. Василька).3. Шепелюк В., начальник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.Особовий фонд Василя Василька в ЦДАМЛМ України.4. Пилипчук Р., кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, заслужений діяч мистецтв України.Петро Рулін як історик українського театру.5. Бентя Ю., завідувачка сектора просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів ЦДАМЛМ України.Невідомі сторінки біографії П. Руліна (за документами Галузевого державного архіву СБУ).6. Сапьолкіна А., вчена секретарка МТМК України.Комплектування музейної колекції театрального мистецтва в історичному контексті: досвід і проблематика.7. Мудрик В. , завідувач відділу музики МТМКУ.Збиральницька діяльність відділу музики: історія, сьогодення, перспективи.8. Мелешкіна І., заступниця директора з наукової роботи МТМКУ.Наукова концепція експозиції «Театральне мистецтво України».9. Чужинова І., молодша наукова співробітниця НЦТМ ім. Леся Курбаса.Проблема реконструкції вистави.10. Зоріна О., завідувачка відділу кіно МТМК України.Основні положення концепції музею кіно в структурі Музею театрального, музичного та кіномистецтва.11. Пащенко [Канівець] А., старша наукова співробітниця відділу кіно МТМКУ.Створення тематичного розділу «Українське поетичне кіно» в рамках загальної концепції музею кіномистецтва.12. Пітоєва-Лідер К., провідна спеціалістка Літературно-меморіального музею М. Булгакова.Вчера, сегодня, завтра экспозиционно-выставочного дела.13. Черкаський Л., провідний науковий співробітник відділу УНМІ МТМК України, заслужений працівник культури України.Меморіальні музичні інструменти діячів театру, музики і кіно в колекції МТМК України. 14. Лобода Т., старша наукова співробітниця відділу УНМІ МТМКУ.Ретроспектива українських музичних інструментів доби барокко з колекції МТМК України.Доповідь Т. Лободи була проілюстрована живим виконанням барокової музики (музичні інструменти, вокал).

Другий день конференції «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ МУЗЕЙ: 90 РОКІВ ДЛЯ НАУКИ І КУЛЬТУРИ відбувався у приміщенні Музею Марії Заньковецької – філії МТМК України. Програма другого дня конференції – 24 квітня – включала такі доповіді:1. Бабанська Н., завідувачка відділу «Музей М. Заньковецької» МТМКУ.Епістолярна спадщина Марії Заньковецької: до історії колекції та її дослідження.2. Гінзбург Т., вчена секретарка Всеросійського музейного об’єднання музичної культури імені М. Глінки (Москва).Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки в культурной жизни страны. Прошлое и настоящее.3. Великанова О., завідувачка філії «Шереметєвський палац – Музей музики» (С.-Петербурзький державний музей театрального і музичного мистецтва).Шереметевский дворец (Фонтанный дом) – Музей музыки Санкт-Петербурга: воздействие историко-культурного пространства на формирование музея.4. Скорульська Р., завідувачка відділу «Музей Миколи Лисенка» Музею видатних діячів української культури.До історії відтворення «Лисенкового дому».5. Криворучка І., головна зберігачка Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові.Фондова збірка Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові: до історії комплектування та проблем збереження. 6. Кінзерська Т., кандидатка мистецтвознавства, провідна наукова співробітниця відділу історії театру МТМКУ.Листи Є. Зарницької як документ епохи.7. Ковпак К., провідна наукова співробітниця відділу М. Заньковецької.Дослідження портрета «М. Заньковецька в ролі циганки Ази».8. Таміліна І., наукова співробітниця відділу довідкового апарату та обліку документів ЦДАМЛМ України.Реконструкція портрета М. М. Філімонова (за документами ЦДАМЛМ України та ГДА СБУ).9. Рудавіна І., аспірантка Харківської Державної академії культури.Притеатральні музеї Харкова – історія і сучасність.10. Пермінова Г., завідувачка музею Севастопольського російського драматичного театру ім. А. Луначарського.История создания и современная деятельность музея Севастопольского русского драматического театра им. А. Луначарского.11. Білавич Д., завідувачка наукового відділу Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові.Тематичні виставки як форма комунікації в культурному середовищі міста (на прикладі діяльності Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові).12. Зубченко І., старша наукова співробітниця відділу історії театру МТМКУ.Розширення комунікативних форм роботи Музею з відвідувачами (учні початкової школи). 13. Шаповалова [Гаврилко] Н., завідувачка відділу українських народних музичних інструментів МТМКУ.Інтерактивно-пізнавальні засоби в екскурсійній роботі відділу УНМІ з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.14. Стаднік О., старша наукова співробітниця відділу фондів МТМКУ.Літні театри старого Києва в матеріалах колекції МТМКУ.15. Найдюк О., здобувачка кафедри історії музики етносів України і музичної критики НМАУ ім. П. І. Чайковського.Репертуар хору Г. Г. Верьовки та ідеологічний кітч 1940-х – 50-х рр. (за документами особового фонду в ЦДАМЛМ України).16. Валуца С., завідувачка відділу історії театру МТМКУ.«Маруся Богуславка» М. Старицького на сцені Київського театру ім. І. Франка: творчі компроміси, знахідки і втрати (сучасний погляд на проблему).17. Кореняк О., наукова співробітниця відділу музики МТМКУ.До питання про постановки «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.

Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ МУЗЕЙ: 90 РОКІВ ДЛЯ НАУКИ І КУЛЬТУРИ» виявила великий інтерес дослідників – як співробітників, так і науковців з інших культурних інституцій – до широкого кола тем, пов’язаних з історією Музею, вкотре продемонструвала великі можливості фондової колекції для вивчення й наукових досліджень.За підсумками конференції було видано збірник наукових доповідей.

Цікавим збігом обставин виявилося майже повне співпадіння дати проведення цьогорічної наукової конференції «100 років в авангарді» з конференцією десятирічної давнини «Український театральний музей: 90 років для науки і культури».

Фото з наукового архіву Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. 23 – 24 квітня 2013 р., м. Київ:

bottom of page